O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Proiect ERASMUS

 


 
Prezentare Proiect mobilități Erasmus + BCUT „Eugen Todoran”,


12.09.2019, ora 12.00, aula bibliotecii

 

Biblioteca implementează proiectul Eficientizarea comunicării, a colaborării și a gândirii critice în biblioteca universitară” 2019-1-RO01-KA104-062227, în perioada 2 septembrie 2019 – 1 septembrie 2020.

Obiectivul general al proiectului este:

- îmbunătățirea comunicării verbale, nonverbale și a ascultării active;

- îmbunătățirea procesului de comunicare interpersonală (cu colegii, cu partenerii și cu utilizatorii);

- prevenirea și rezolvarea conflictelor la locul de muncă și promovarea diversității și internaționalizării prin creșterea calității interacțiunii cu utilizatorii străini.

Pentru aceasta, în cadrul proiectului, se urmărește formarea unui grup țintă selectat dintre angajații bibliotecii.  Stagiul de formare se va derula în 2 locații:

(1) Florența, Italia - Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools 

(2) Ljubljana, Slovenia - Developing Effective Communication Skills.

Prin prezentul mesaj, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara vă invită să participați la procesul de constituire a acestui grup. Grupul va fi alcătuit din 4 angajați, care vor participa timp de 1 săptămână la activitățile de formare din mobilitățile descrise mai sus. Atribuțiile participanților și alte detalii legate de procesul de recrutare și selecție sunt prezentate mai jos.   

Responsabilități:

-       participarea activă la toate etapele stagiului de formare;

-       participarea la întrunirile pentru instruirea și pregătirea mobilităților  (înaintea plecării);

-       deplasarea la Florența/Ljubljana în perioada desfășurării cursului;

-       elaborarea unui raport de stagiu de formare;

-       oferirea de suport echipei de implementare.

-       elaborarea unui program de formare/workshop atractiv și eficient pentru colegii din bibliotecă, pe baza cunoștiințelor acumulate în cadrul stagiului de formare;

-       diseminarea informațiile acumulate în cadrul unui workshop public către comunitatea academică timișoreană;

 

Condiții de eligibilitate:

 -  angajat al bibliotecii cu contract pe perioadă nedeterminată, indiferent de nivelul de încadrare;

-   studii superioare de biblioteconomie (fie nivel licență, masteral sau post-universitar);

-   nivel limbă engleză minimum B2.

 

Criterii de selecție:

-    nivel limba engleză (certificat prin Atestat limba engleză);

-    interes față de formare;

-    experiența în mobilități constituie un avantaj (Erasmus sau altele);

-    calificativul foarte bine la evaluarea profesională din ultimul an;

-    capacitatea de diseminare, calități de public speaker;

-    deschidere către idei noi și neconvenționale.

 

Conținutul dosarului:

-       Fișa de înscriere

-       Scrisoare de motivație (maximum 1000 de cuvinte);

-       CV în format Europass actualizat în limba engleză;

-       Documente care să ateste experiențe legate de formare/mobilități (adeverințe, certificate, diplome, etc.).

 

Dosarele se depun la secretariatul instituției la doamna Tatiana Lizarraga.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la departamentul de Relații cu Publicul și Promovare, tel. 0256/494004 interior 606.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este de  20.09.2019, ora 14:00. Urmează să fiți contactați telefonic în data 23.09 2019 pentru a fi invitat la interviu, în cursul zilelor de 24-25.09.2019.


           Download            


Fișă de înscriere


 

 Vă mulțumim!                                                 

                                                  Echipa de implementare proiect.














 
spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2020 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233